Fjärrvärme

Fjärrvärme är en uppvärmningsform som bygger på att värmen distribueras från en central pannanläggning, i stället för att varje hushåll har sin egen värmepanna. På så vis förbrukas en mindre mängd bränsle, vilket innebär både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Samtidigt ger en gemensam anläggning en prisvärd, energieffektiv och driftsäker fjärrvärme – till alla!

Så fungerar det

I en central pannanläggning produceras hett vatten som värmer hela samhällen. Till de byggnader som värms med fjärrvärme kommer det heta vattnet i välisolerade rör till husets värmeväxlare, som ser till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och används av mer än hälften av alla bostäder och lokaler i landet.

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, i stället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt.

Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott kopplas reservanläggningar in och kunden hinner oftast inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten.

Fjärrvärme och miljö

Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva och miljövänliga. I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. Systemet tar också tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Biobränslen som används i fjärrvärmeproduktionen är en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. I stället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen som helst nytta, kan man genom bioenergin tillgodogöra sig den inbunda energi innan kolets släppt ut.

Fjärrvärme från Solör Bioenergi

När du väljer fjärrvärme från Solör Bioenergi får du ta del av det som annars skulle gått till spillo. Samtidigt får du ett effektivt, driftsäkert och miljövänligt värmesystem, som i stort sett sköter sig självt. Tack vare att produktionen tar tillvara på de resurser som annars skulle gått förlorade gör den hela samhällen energieffektiva och miljövänliga.

Du som blir kund hos oss kan vara trygg i att fjärrvärme från Solör Bioenergi är ett klimatsmart alternativ. Vi är måna om att arbeta för att utgöra en så liten miljöpåverkan som möjligt och använder endast lokala råvaror som är 100% förnybara.

Kunskapsbank – lär dig mer om förnyelsebar energi!

Fjärrvärme är en förnyelsebar energikälla, vilket innebär att energin kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas. Är du intresserad att lära dig mer om vad förnyelsebar energi innebär? Kika in i vår kunskapsbank och lär dig allt om förnyelsebar energi och vilka positiva fördelar som finns.

Vill du veta mer?

Tveka inte kontakta oss för mer information om fjärrvärme.